Nye navn på gamle monument.................................................................kr 4.200,-

Nye navn på natursteiner..........................................................................kr 5.200,-

(Saging av rot/bunn av ca. 8-15 cm naturstein + sokkel).......................kr 2.900,-

(Saging av rot/bunn av ca. 16-35 cm naturstein + sokkel).....................kr 5.800,-

Nye lakk i gamle bokstaver / et navn (polert front)...kr 1.000,- (gull kr 1.900,-)

Nye lakk i ornament/motiv.......................fra kr 400,- til kr 1.500,- (gull + 450,-)

Skarpmaling av gamle bokstaver på naturstein

og upolerte monument pr. navn................................................................kr.1.900,-

Tillegg til ordinær pris for bronsebokstaver på gamle monument,

fjell og naturstein (eks: Romano - Munidal).....................................fra kr 1.900,-

Kjemisk vask/rens av gravminne..............................................................kr 1.250,-

Sandblåsing av kanter og bakside............................................................kr 1.250,-

Bolting av stein/sokkel...............................................................................kr 1.300,-

Montering/flytting av stein........................................................................kr 1.300,-

Omslip på gamle monument.....................................................................kr 4.500,-

Henting og tilbakesetting.............................................kr 1.500,- + ev. bompenger.